mooseC

Invoeren van acohol

U mag alcoholische dranken vanuit een ander EU-land vrij invoeren, op voorwaarde dat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De drank is bedoeld voor eigen gebruik of voor uw familie
  • U vervoert de drank zelf naar Zweden
  • U 20 jaar of ouder bent


De EU heeft een richlijn opgesteld waarmee vastgesteld kan worden of het om privé gebruik gaat:

  • 10 liter sterke drank (boven 22%)
  • 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port (tussen 15% en 22%)
  • 90 liter wijn
  • 110 liter bier

Van bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer u drank meeneemt voor een privé feest. De douane bepaalt per geval of er sprake is van invoer voor eigen gebruik of niet.

 

vin
chalk.arrow